Privacybeleid

VITAL PROTEINS respecteert de privacy van een ieder die contact heeft met VITAL PROTEINS en wij houden ons bij alles wat we doen aan strenge richtlijnen voor gegevensbescherming.


1. WAARTOE DIENT DEZE VERKLARING?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten die wij leveren op internet, sociale media, apps et cetera, en op onze internetwinkel (de diensten van “VITAL PROTEINS”). Wij leggen uit hoe wij omgaan met persoonsgebonden gegevens die wij ontvangen of verzamelen wanneer u gebruik maakt van de diensten van VITAL PROTEINS of bij ander contact tussen u en VITAL PROTEINS.
In deze privacyverklaring lichten we ook de juridische grondslagen toe uit hoofde waarvan wij uw persoonsgegevens mogen verwerken, uw rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, hoe u kunt controleren welke persoonsgegevens wij hebben verzameld en hoe u ons kunt verzoeken om uw gegevens te verwijderen, aan te passen of door te sturen.
Met deze privacyverklaring willen wij u helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen wanneer u gebruik maakt van de diensten van VITAL PROTEINS. Wij vragen u dit goed door te lezen en de tekst in samenhang te zien met onze Algemene Voorwaarden.

2. WIE ZIJN WIJ?

De diensten van VITAL PROTEINS vallen onder VITAL PROTEINS Limited (“VITAL PROTEINS”, “wij”, “ons” of “onze”).
VITAL PROTEINS Limited is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. VITAL PROTEINS Limited staat ingeschreven bij het UK Information Commissioner’s Office met inschrijvingsnummer ZA114883.
VITAL PROTEINS Limited is een Engels bedrijf met bedrijfsregistratienummer 09125906, dat gevestigd is op het adres 6th Floor One London Wall London EC2Y 5EB in Engeland.

3. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of wanneer u uw rechten wilt uitoefenen, stuur ons dan een bericht via onze klantenservice.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ OVER DE KLANTEN EN BEZOEKERS VAN VITAL PROTEINS EN HOE DOEN WE DAT?

Persoonsgegevens verzamelen wij als volgt (in de volgende paragraaf vindt u informatie over hoe en waarom wij de gegevens gebruiken):
Gegevens die u rechtstreeks vrijwillig met ons deelt.
Wij verzamelen en bewaren persoonsgegevens die u vrijwillig met ons deelt wanneer u de diensten van VITAL PROTEINS gebruikt of bij ander contact met ons. Bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft, aanmeldt voor de nieuwsbrief, meedoet aan een enquête of prijsvraag, content levert, opmerkingen plaatst of artikelen koopt via onze websites.
Het betreft bijvoorbeeld uw:
• Naam;
• E-mailadres;
• Adres;
• Woonplaats of land;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• favoriete teams etc.;
Of gegevens uit de content die u achterlaat:
• Uw beeld of gelijkenis (of dat van derden die ook voorkomen) in de content die u levert;
• Overige informatie over uzelf (of over derden die ook voorkomen) in de content die u levert;
• Overige informatie over uzelf (of over derden die ook worden genoemd) in de berichten die u naar ons stuurt.

GEGEVENS DIE U VRIJWILLIG MET ONS DEELT DOOR IN TE LOGGEN OP SOCIAL MEDIA.

Wij verzamelen en bewaren persoonsgegevens van uw socialmediaprofiel waar u mee akkoord gaat wanneer u zich inschrijft of aanmeldt, of deelneemt aan een enquête etc. via onze social media (zoals Facebook) loginfunctionaliteit.
Het betreft bijvoorbeeld uw:
• Naam;
• Geboortedatum;
• Geslacht;
• Social media ID;

GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN WANNEER U GEBRUIK MAAKT VAN DE VITAL PROTEINS SERVICE

Met behulp van onze cookies of andere technologieën verzamelen wij gegevens over uw gebruik van en navigatie binnen de diensten van VITAL PROTEINS en van de e-mails die wij sturen, en informatie over uw mobiele telefoon of de computerhardware en software waarmee u toegang krijgt tot de diensten van VITAL PROTEINS.
Dit kan de volgende zaken betreffen:
• IP-adres van het apparaat dat - of de apparaten die - u gebruikt;
• type browser;
• besturingssysteem en type apparaat;
• locatie bij benadering (bijv. Amsterdam);
• tijd en datum waarop u hebt ingelogd;
• websites van waar u werd doorverwezen;
• surfgedrag op de site;
• aangeklikte links, waaronder links in e-mails;
• tijd waarin u pagina's of content hebt bekeken;
• soorten content die u hebt bekeken en gedeeld.
Onder het kopje Data-analyse, inzicht en profielen en het deel over cookies vindt u extra informatie.

GEGEVENS DIE WE KRIJGEN VIA DERDEN EN VIA BRAND PARTNERS

Wij kunnen de gegevens die wij van u hebben ook combineren met de gegevens die wij van derden, zoals onze brandpartners en gegevensverzamelaars, krijgen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om uw mogelijke interessegebieden in kaart te brengen, zodat we onze diensten beter op u kunnen afstemmen. Wij zullen ons er altijd van vergewissen dat de bron van de informatie de benodigde toestemming heeft en juridische grondslag om deze gegevens met VITAL PROTEINS te delen.
Onder het kopje 'Data-analyse, Inzicht en profielen' vindt u meer informatie.

INFORMATIE DIE WE KRIJGEN VAN OVERIGE DIENSTVERLENENDE PARTNERS

Wij maken soms gebruik van derden voor extra diensten zoals internetwinkels, ticketverkoop of andere retail- of verkoopfunctionaliteiten. Gewoonlijk communiceert u in deze situatie rechtstreeks met dergelijke derden, en tekent u met hen de overeenkomst. In onze hoedanigheid van onderaannemer worden wij door onze partners geïnformeerd over uw aankopen. Het kan daarbij gaan om uw naam en e-mailadres, en andere gegevens, zoals het type artikel dat u hebt gekocht of de club, het merk of het event waar het mee te maken heeft. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om uw mogelijke interessegebieden in kaart te brengen, zodat we onze diensten beter op u af kunnen stemmen. Zie ook het stuk hieronder over “VITAL PROTEINS Store / e-commerce” voor meer informatie over onze internetwinkel.
Onder het kopje 'Data-analyse, Inzicht en profielen' vindt u meer informatie.


5. HOE GEBRUIKEN WIJ DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKERS EN WEBSITEBEZOEKERS VAN VITAL PROTEINS?

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van of over u verzamelen voor de volgende doeleinden:
Het leveren van de diensten van VITAL PROTEINS.
Wij hebben uw gegevens nodig om u in te laten loggen, om uw identiteit te controleren, te garanderen dat u de service krijgt waarvoor u zich hebt ingeschreven, en om u onze diensten te kunnen leveren.
Wat is de juridische grondslag hiervoor?
Dit is nodig in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met u, zodat wij de diensten kunnen leveren waarvoor u zich hebt ingeschreven.
Om u nieuwsbrieven of andere berichten (van VITAL PROTEINS) te sturen waarvoor u zich hebt opgegeven.
Waar u ons toestemming hebt gegeven, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u nieuwsbrieven en andere marketinggerelateerde boodschappen te sturen over de producten en diensten van VITAL PROTEINS, waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.
Wat is de juridische grondslag hiervoor?
Wij beroepen ons op de toestemming die u ons hiervoor hebt verleend toen u zich opgaf voor de nieuwsbrief of de andere vormen van marketing.
Voor enquêtes, prijsvragen en/of aanbiedingen.
Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken bij elke enquête, prijsvraag en/of aanbieding waar u aan deelneemt.
Wat is de juridische grondslag hiervoor?
Het is in ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de enquête, aanbieding en/of prijsvraag. Wij wijzen erop dat wij u alleen marketingberichten sturen over een prijsvraag of enquête wanneer u daar toestemming voor hebt gegeven.
Data-analyse, inzicht en profielen.
Wij analyseren uw persoonsgegevens en de informatie die wij over u te weten komen door uw interactie met de diensten van VITAL PROTEINS, onze e-mailberichten aan u en/of de producten en diensten die u hebt gekocht of bekeken, en de informatie van derden die wij hebben verkregen op de wijze als hierboven toegelicht.
Met deze informatie creëren wij profielen en krijgen wij inzicht in de kijk- en gebruiksgewoonten bij al onze diensten. Met behulp van deze informatie kunnen wij de effectiviteit van onze content meten en meten hoe bezoekers gebruik maken van de diensten van VITAL PROTEINS. Zo komen wij erachter welke content en pagina's onze gebruikers het meest aanspreken, in welke van onze diensten zij het meest geïnteresseerd zijn en welke informatie onze gebruikers het liefst ontvangen.
Wij gebruiken deze gegevens ook bij het selecteren en creëren van toekomstige content en diensten.
Wij gebruiken deze informatie ook bij het selecteren en presenteren van advertenties die voor u relevant kunnen zijn.
Wij gebruiken deze gegevens ook voor onze marketingcampagnes op social media (zie hieronder voor meer informatie).
Wat is de juridische grondslag hiervoor?
Als uw persoonsgegevens volledig geanonimiseerd zijn, hebben we geen juridische grondslag nodig om er gebruik van te maken, aangezien deze informatie geen "persoonsgegevens" betreft zoals is vastgelegd in gegevensbeschermingswetgeving. Het verzamelen en gebruik van geanonimiseerde persoonsgegevens kan echter aan andere wetgeving moeten voldoen, waarbij uw toestemming vereist is. Zie voor meer informatie onderstaande paragraaf over cookies.
Wanneer uw persoonsgegevens niet geanonimiseerd zijn, is het in ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens zodanig te gebruiken dat wij de beste content en diensten kunnen leveren aan u en andere gebruikers.
Socialmedia-remarketing.
Wij gebruiken de informatie die wij over u hebben door uw interactie met de diensten van VITAL PROTEINS, onze emailberichten aan u en/of met onze content en diensten (zie bovenstaande tekst onder het kopje 'Data-analyse, inzicht en profielen' voor meer details over de informatie die we hebben verzameld en de manier waarop die is verzameld) om u gepersonaliseerde content of advertenties te sturen op socialmedia-kanalen van Facebook en/of Google wanneer u zich voor dit soort diensten hebt aangemeld.
Wij gebruiken hiervoor respectievelijk Facebook Custom Audiences en/of Google Customer Match. Wij wijzen erop dat deze activiteiten afhankelijk zijn van de keuzes die u op deze platforms hebt gemaakt in verband met uw privacy.
Hiervoor delen wij uw versleutelde e-mailadres met Facebook en/of Google onder de voorwaarden van respectievelijk Facebook Custom Audiences en/of Google Customer Match. Wij geven hen geen toestemming om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

Wanneer u een geregistreerd gebruiker bent van een dienst van Facebook of Google gebruiken wij uw e-mailadres in versleutelde vorm om Facebook en Google in staat te stellen andere geregistreerde gebruikers van hun diensten (aan wie ze reclame willen sturen) met dezelfde interesses als u te zoeken, op basis van:
• informatie die we over u hebben door uw interactie met onze diensten, onze emailberichten aan u en/of met onze content en diensten (zie bovenstaande tekst onder het kopje 'Data-analyse, inzicht en profielen' voor meer details over de informatie die we hebben verzameld en de manier waarop die is verzameld); en
• de informatie die Facebook en/of Google over u hebben.
Wij gebruiken hiervoor respectievelijk Facebook Custom Audiences en/of Google Customer Match. Wij wijzen erop dat deze activiteiten afhankelijk zijn van de keuzes die u bij deze diensten hebt gemaakt in verband met uw privacy. Wij wijzen erop dat Facebook en Google uw gegevens uitsluitend gebruiken om ons op vergelijkbare gebruikers van hun diensten te wijzen voor onze reclameboodschappen; en wij gebruiken uw gegevens niet om iets over u te beslissen.
Het publiceren van door u geleverde content.
Wanneer u content plaatst (zoals foto's of filmpjes) zodat die op onze website te zien is, dan verzamelen wij bepaalde privé-informatie over u die we zullen gebruiken wanneer we de door u geleverde content plaatsen. Deze content kan persoonlijke informatie over u bevatten, of over derden die ook te zien zijn of worden genoemd, in de vorm van beelden of andere informatie waarin u of zij herkend kan/kunnen worden.
Wat is de juridische grondslag hiervoor?
Dit is nodig om aan onze overeenkomst met u te kunnen voldoen, zodat wij de diensten kunnen leveren waarvoor u zich hebt ingeschreven. Wanneer u voor deze doeleinden content plaatst, dan beschouwen wij dat als uw toestemming om deze content en de persoonlijke gegevens op deze manier te gebruiken en als bevestiging dat u van anderen die in uw content voorkomen ook toestemming hebt.
Het is ook in ons gerechtvaardigde belang om uw persoonsgegevens op deze wijze te gebruiken om deze dienst te kunnen leveren.
Servicebeheer.
Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om:
• de diensten van VITAL PROTEINS te helpen verbeteren; en
• contact met u op te nemen om antwoord te geven op eventuele vragen die u ons hebt gesteld.

Het zou kunnen dat wij uw geanonimiseerde persoonsgegevens delen met merken van derden, bijv. informatie over het soort publiek dat meedeed aan onze campagnes. Wij delen alleen geanonimiseerde gegevens, en staan niet toe dat u door hen benaderd wordt zonder uw toestemming.
Wat is de juridische grondslag hiervoor?
Het is ons gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens op zodanige wijze te delen dat wij u de allerbeste dienst kunnen leveren.
Bedrijfsadministratie, documentatie en wet- en regelgeving.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, in verband met onze bedrijfsadministratie en om te voldoen aan de wet- en regelgeving:
• om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
• om onze wettelijke rechten toe te passen;
• de rechten van derden te beschermen; en
• in verband met een organisatieverandering zoals een fusie, de overname door een ander bedrijf, of de verkoop van onze - of van een deel van onze - bedrijfsmiddelen.
Dit kan betekenen dat wij uw persoonsgegevens delen met beroepsadviseurs zoals juristen en accountants en/of regulerende (overheids)instanties.

Wat is de juridische grondslag hiervoor?
Het is ons gerechtvaardigd belang om te zorgen dat wij onze administratie bijhouden en gebruiken in het geval van een organisatieverandering of wanneer we onze rechten toepassen, of om de rechten van derden te beschermen. Verder is het onze wettelijke plicht om uw persoonsgegevens te gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of aan andere relevante wettelijke regelingen.


6. VITAL PROTEINSWINKEL / E-COMMERCE

Onze online winkel wordt momenteel voor ons beheerd door The Hut Group. Informatie over The Hut Group staat in de Algemene Voorwaarden op de website in de paragraaf over de winkel.
Zij beheren de winkel en zijn de verantwoordelijke partij wanneer u aankopen doet, maar VITAL PROTEINS blijft de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die u deelt of die we via de winkel verzamelen. The Hut Group is slechts de gegevensverwerker die namens ons, en uitsluitend in opdracht van ons, werkt.
The Hut Group (als gegevensverwerker) heeft slechts toegang tot uw gegevens waar dat nodig is om de transactie af te handelen, uw aankoop te verwerken, de artikelen te verzenden die u hebt gekocht, en verder om vragen van klanten te beantwoorden en andere zaken met betrekking tot de winkel te regelen. Zij zullen uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.
Verder verzamelt, gebruikt en deelt VITAL PROTEINS (als gegevensverwerker) de gegevens in verband met uw gebruik van de online winkel, overeenkomstig artikel 4 en 5 en de overige artikelen uit deze privacyverklaring.

7. WELKE PERSOONSGEVENS VERZAMELEN WIJ VAN ANDERE MENSEN, HOE VERZAMELEN WIJ DIE GEGEVENS EN HOE GEBRUIKEN WE DEZE?

Ø Creator Network
Wij verzamelen en beheren persoonsgegevens van potentiële en bestaande leden van ons Creator Network.
In eerste instantie verkrijgen wij deze informatie door onderzoek te doen op social media en door uw activiteiten en posts te volgen. Het kan zijn dat wij uw naam, de naam die u gebruikt op social media en een beschrijving van uw activiteiten en posts opslaan. Dit doen wij om te bepalen of het de moeite waard kan zijn om u te vragen lid te worden van ons netwerk.
Wanneer u zich aansluit bij ons netwerk verzamelen en bewaren wij ook andere gegevens die u met ons deelt, en informatie over de activiteit die we samen kunnen ondernemen.
Het is ons gerechtvaardigd belang om uw gegevens op deze wijze te verzamelen en te verwerken, om onze dienstverlening te verbeteren en ons netwerk uit te breiden. Als u eenmaal lid bent van ons netwerk is het vereist om te voldoen aan de overeenkomst die we hebben gesloten.
Ø Distribution Network
Wij verzamelen en beheren persoonsgegevens van potentiële en bestaande verspreiders van onze content.
In eerste instantie verkrijgen wij deze informatie door onderzoek te doen op social media en door uw activiteiten en posts te volgen. Het kan zijn dat wij uw naam, de naam die u gebruikt op social media en een beschrijving van uw activiteiten en posts opslaan. Dit doen wij om te zien of het voor ons de moeite waard is om u te vragen onze content te verspreiden.
Wanneer u lid wordt van ons netwerk verzamelen en bewaren wij ook andere gegevens die u met ons deelt en informatie over de activiteit die we samen kunnen ondernemen.
Het is ons gerechtvaardigd belang om uw gegevens op deze wijze te verzamelen en te verwerken, om onze dienstverlening te verbeteren en ons verspreidingsgebied te vergroten. Als u eenmaal lid bent van ons team is het vereist om te voldoen aan de overeenkomst die we hebben gesloten.


8. HOE VERKRIJGEN WIJ UW TOESTEMMING?

8.1 Wanneer uw toestemming vereist is voor het gebruik van uw gegevens kunt u deze toestemming geven:
• op het moment dat wij uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u onze aanwijzingen opvolgt; of
• door ons te informeren via de contactgegevens die in deze privacyverklaring zijn opgenomen.


9. GEBRUIK VAN COOKIES

9.1 Bij de dienstverlening kan VITAL PROTEINS gebruik maken van cookies of andere technologieën waar u zich van bewust moet zijn.
WAT ZIJN COOKIES?
Cookies en vergelijkbare technologieën zijn zeer kleine tekstbestandjes of stukjes code die meestal een unieke anonieme identificator bevatten. Wanneer u een website bezoekt of een app gebruikt op uw mobiele telefoon vraagt uw computer toestemming om dit bestandje op uw computer of mobiele telefoon op te slaan en toegang te krijgen tot uw gegevens. De gegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technologieën worden verkregen, betreffen bijvoorbeeld de dag en het uur van uw bezoek, het land waar u verblijft en hoe u de betreffende website of app gebruikt. Cookies vormen een onderdeel van onze website en ze worden ook door sommige van onze partners gebruikt.
Ga naar 'Alles over Cookies' voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën. Hierna gebruiken wij in dit Cookiebeleid de term “cookies” voor alle technologieën met bovengenoemde kenmerken.
TOESTEMMING VOOR HET GEBRUIK VAN COOKIES
Door gebruik te maken van onze website geeft u ons toestemming om cookies op uw computer of een ander apparaat op te slaan, waaronder bepaalde cookies die niet van wezenlijk belang zijn voor de werking van onze website, maar die zorgen voor een extra functionaliteit of ons helpen om aanvullende gegevens over u of uw gebruik van onze website te verzamelen. U bent niet verplicht om toestemming te geven voor het gebruik van niet noodzakelijke cookies.
Hieronder leest u wat u moet doen als u cookies wilt blokkeren of verwijderen, of als u uw toestemming voor het gebruik van niet noodzakelijke cookies in wilt trekken.
WAT DOEN WIJ MET COOKIES?
Noodzakelijke cookies
Wij gebruiken cookies als deze nodig zijn voor een goede werking van de website, bijvoorbeeld om te onthouden dat u zich op de website hebt aangemeld.
Sessiecookies
Wij gebruiken cookies om te zorgen dat de website uw unieke zoeksessie op onze website kan herkennen, zodat wij deze informatie kunnen verbinden aan de gegevens van de server van onze website.
Analytische cookies
Wij gebruiken “analytische” cookies. Met behulp van deze cookies en andere gegevens kunnen wij in kaart brengen hoeveel personen onze website bezoeken en wat de populairste onderdelen zijn van onze website.
Deze informatie gebruiken wij om de website te verbeteren. Wij slaan over het algemeen niet alle informatie die we van u krijgen op in een cookie.
Social media
Wij gebruiken cookies om uw interactie met social media als Twitter, Facebook, Tumblr en YouTube te personaliseren. Deze cookies herkennen de gebruikers van deze socialmediaplatforms wanneer u content van social media op onze website bekijkt. Met behulp van deze cookies is het ook mogelijk om snel content te delen op social media, door eenvoudigweg op de ‘delen’-knop te klikken.
Onze website biedt ook de mogelijkheid om met uw Facebookaccount in te loggen en bij ons een account aan te maken/te beheren, en om ons uw content op te laten slaan. Hiervoor gebruiken wij cookies.
WAT GEBEURT ER WANNEER U COOKIES WEIGERT, BLOKKEERT OF VERWIJDERT?
Om bepaalde onderdelen van onze website te kunnen gebruiken moet u cookies toestaan. Wanneer u geen toestemming geeft voor onze cookies, of wanneer u later cookies blokkeert of verwijdert, kan het zijn dat sommige onderdelen van onze website mogelijk niet goed werken en dat u geen toegang krijgt tot onze website of tot bepaalde onderdelen daarvan.
IS HET MOGELIJK COOKIES TE BLOKKEREN?
U kunt alle cookies blokkeren door bepaalde browserinstellingen te kiezen, of door de onderstaande link te volgen. Onder 'Alles over cookies' vindt u meer informatie over het beheren, blokkeren of verwijderen van cookies voor een groot aantal browsers.


10. LINKS EN DIENSTEN VAN DERDEN

10.1. De diensten van VITAL PROTEINS kunnen links bevatten naar websites en diensten van derden. Wees u ervan bewust dat deze privacyverklaring niet meer van toepassing is wanneer u gebruik maakt van een link om van de diensten van VITAL PROTEINS naar een andere website te gaan, of wanneer u een dienst vraagt aan een derde.
10.2. Uw zoekgedrag en interactie met andere websites, of uw contact met een andere dienstverlener, valt onder de regels en het beleid van die specifieke website of die specifieke dienstverlener.
10.3. De privacypraktijken van derden worden door ons niet gemonitord, gecontroleerd of ondersteund. Het verdient aanbeveling om de privacygerelateerde praktijken van de websites die u bezoekt, of van een andere dienstverlener waar u mee te maken hebt, door te lezen en om hen te contacteren als u vragen hebt over hun privacygerelateerde beleid en praktijk.

11. GEGEVENSOVERDRACHT BUITEN DE EER

11.1. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens naar verwerkers buiten de EER sturen, zoals naar de Verenigde Staten, in verband met ons bedrijf of om juridische redenen. Wij garanderen dat deze gegevensoverdracht rechtmatig is en dat de benodigde veiligheidsmaatregelen zullen worden getroffen.
11.2. Mocht de Europese Commissie vaststellen dat een land de gegevensoverdracht in dat land niet voldoende heeft afgeschermd, dan tekenen wij een overeenkomst met een partner, verwerker of andere gegevens overdragende partij. Dit wordt geregeld via bindende afspraken of onder de standaard voorwaarden die door de Information Commissioner zijn vastgesteld en door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

12. HOELANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

12.1. Er is geen bepaalde termijn vastgesteld voor het opslaan van uw persoonsgegevens, maar wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor onze doeleinden.
Om te bepalen hoelang wij de gegevens bewaren, kijken we naar het belang van de gegevens voor ons bedrijf en naar waar wij juridisch en wettelijk toe verplicht zijn.


13. VERTROUWELIJKHEID EN AFSCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

13.1. Wij streven ernaar om de persoonsgegevens die u met ons deelt goed af te schermen en wij nemen redelijke voorzorgsmaatregelen tegen verlies, misbruik of wijziging van deze gegevens.
13.2. Wij hebben beleid, regels en technische maatregelen ingevoerd om de persoonsgegevens die wij hebben af te schermen tegen:
• onrechtmatige inzage in de gegevens;
• oneigenlijk gebruik of publicatie;
• onrechtmatige aanpassing; en
• wederrechtelijke vernietiging of onopzettelijk verlies.
13.3 Al onze medewerkers en gegevensverwerkers (d.w.z. de personen die uw persoonsgegevens namens ons verwerken voor bovengenoemde doeleinden) die toegang hebben tot en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens zijn verplicht om de persoonsgegevens van alle gebruikers van de diensten van VITAL PROTEINS vertrouwelijk te behandelen.

14. HOE KRIJGT U INZAGE IN UW GEGEVENS EN WAT ZIJN UW OVERIGE RECHTEN?

14.1. U hebt de volgende rechten in verband met de persoonsgegevens die wij van u hebben:
• Uw recht van inzage.
Op uw verzoek zullen wij aangeven of wij persoonsgegevens verwerken en zo ja, zullen wij u een afschrift verstrekken met die persoonsgegevens (en andere gegevens). Als u om meerdere afschriften vraagt, kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen.
• Uw recht op rectificatie.
Wanneer de persoonsgegevens die wij van u hebben niet correct of niet volledig zijn, hebt u recht op rectificatie. Als wij uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen waar mogelijk van de rectificatie op de hoogte stellen. Wanneer u daarom verzoekt zullen wij u, waar mogelijk en wettelijk toegestaan, ook zeggen met wie wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u direct met hen in contact kunt treden.
• Recht op gegevenswissing.
In bepaalde situaties mag u ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als wij de gegevens niet meer nodig hebben of wanneer u uw toestemming wilt intrekken (waar dit van toepassing is). Als wij uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld zullen wij hen waar mogelijk van de verwijdering op de hoogte stellen. Wanneer u daarom verzoekt zullen wij u, waar mogelijk en wettelijk toegestaan, ook zeggen met wie wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u direct met hen in contact kunt treden.
• Uw recht op beperking van de verwerking.
In bepaalde gevallen kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te blokkeren of te onderdrukken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens volgens u niet kloppen of wanneer u er bezwaar tegen hebt dat wij deze gegevens verwerken. Dat betekent echter niet dat wij uw persoonsgegevens niet langer opslaan. Wij zullen u ervan op de hoogte stellen wanneer wij een beperking opheffen. Als wij uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen waar mogelijk van de beperking op de hoogte stellen. Wanneer u daarom verzoekt zullen wij u, waar mogelijk en wettelijk toegestaan, ook zeggen met wie wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld, zodat u direct met hen in contact kunt treden.
• Uw recht op overdraagbaarheid van de gegevens.
Met ingang van 25 mei 2018 hebt u in bepaalde gevallen het recht om de persoonsgegevens die u met ons hebt gedeeld (in een gestructureerde, gangbare, door computers leesbare vorm) te verkrijgen en om deze elders te gebruiken of ons te verzoeken om deze gegevens aan een door u aangewezen derde door te sturen.
• Uw recht van bezwaar.
U mag ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te staken, en daar zullen wij gehoor aan geven als:
het verwerken van uw persoonsgegevens ons gerechtvaardigd belang is of dat van derden, behalve wanneer wij kunnen aantonen dat er dwingende juridische redenen bestaan voor de verwerking;
• wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing; of
• wij uw persoonsgegevens verwerken voor onderzoek, tenzij de verwerking nodig is voor het vervullen van een taak van algemeen belang.
• Uw rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een op geautomatiseerde verwerking, zoals profilering, gebaseerd besluit, waar rechtsgevolgen aan zijn verbonden of dat grote gevolgen voor u heeft, behalve wanneer deze profilering nodig is om een overeenkomst met ons te sluiten of voor de uitvoering van die overeenkomst.
• Uw recht om uw toestemming in te trekken.
Wanneer uw toestemming (of uw nadrukkelijke toestemming) voor ons de juridische grondslag vormt om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde doeleinden, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming voor deze doeleinden in te trekken.
• Uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie.
Als u bezwaar hebt tegen een bepaald aspect van ons privacybeleid, bijvoorbeeld tegen de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u dit melden bij het Information Commissioner's Office (ICO) in Engeland. Meer informatie hierover vindt u op de website van het ICO: https://ico.org.uk/concerns/ of bij hun helpdesk via telefoonnummer 0303 123 1113.

15. AANPASSINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING.

15.1. Soms voeren wij aanpassingen door in deze privacyverklaring.
15.2. Om te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van hoe wij met uw persoonsgegevens doen passen wij deze privacyverklaring regelmatig aan wanneer er zich veranderingen voordoen in de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt. Wij voeren ook veranderingen door wanneer er veranderingen worden doorgevoerd in de wet of om te voldoen aan andere eisen in de wet- en regelgeving. Van belangrijke aanpassingen stellen wij u via e-mail op de hoogte. Wij raden u evenwel aan om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. VITAL PROTEINS respecteert de privacy van iedere persoon die contact heeft met VITAL PROTEINS en wij houden ons bij alles wat we doen aan strenge richtlijnen voor gegevensbescherming.