a

VITAL PROTEINS’ SOCIALE EN ECOLOGISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

Bij Vital Proteins zetten we ons in om zaken te doen met respect voor mens en milieu. Hoewel we ongelooflijk trots zijn op de sociale en milieumaatregelen die we tot nu toe hebben ondernomen, streven we voortdurend naar beter.

Vital Proteins is toegewijd aan verantwoord verkregen collageenpeptiden

Of het nu gaat om collageenpeptiden of een ander ingrediënt in onze portfolio, we gevenprioriteit aansamenwerkingen met leveranciers die zich inzetten voor hoogwaardige ingrediënten, duurzaamheidsinitiatieven, respect voor de inheemse bevolking en transparante bedrijfsvoering.

  • We werken samen met onze collageenleveranciers om ervoor te zorgen dat hun bedrijfsvoering in overeenstemmingis met onze doelstellingen om positieve veranderingen in onze toeleveringsketen te bewerkstelligen door:

  • hun aankopenteverleggen naar alternatieve regio's om het Amazonegebied te vermijden

  • zich te verbinden tot een ontbossingsvrije primaire toeleveringsketenin2025

  • regelmatig verslag aan ons uit tebrengen over hun sociale en ecologische bedrijfspraktijken

  • hun herbebossingsinitiatieven op tevolgen in samenwerking met lokale autoriteiten enngo's.

Vital Proteins zet zich in voor meer transparantie en traceerbaarheid

Vital Proteins heeft besloten het voortouw te nemen in eencross-functionele, gezamenlijke inspanning om de traceerbaarheid en transparantie binnen de wereldwijde toeleveringsketen voor collageenpeptiden te verbeteren.

Bij Vital Proteinswerken we nauw samen met onze leveranciers aan:

  • het versterkenvan het respect voor de landrechten van inheemse gemeenschappen in verband met hun bevoorrading door verificatie door onafhankelijke derden.

  • het ontwikkelen van verbeterde traceerbaarheidsprogramma's voor de grondstoffen die we van hen inkopen.

Vital Proteins gebruikt collageenpeptiden, een geupcycled bijproduct van de vlees- en leerindustrie, in onze productportfolio.

Vee wordt niet gefokt voor collageen. Daarom beschouwen we collageenpeptiden als eenwaardevolbijproduct van de vlees- en leerindustrie. We werken nauw samen met een klein aantal directe leveranciers om dit geupcyclede ingrediëntin ons hele assortimentte gebruiken voor haar voordelen in supplementen.

Als het toonaangevende collageenmerk in de VS begrijpen we onze rol en verantwoordelijkheid in het voortdurend streven naar verbetering vanhandelspraktijken over de hele wereld.

Vital Proteins is toegewijd aan duurzaamheid

We hebben niet alleen binnen Vital Proteins op duurzaamheid gerichte inspanningen geactiveerd,we geven ook prioriteit aansamenwerkingen metexterne partners die aansluiten bij onze sociale en milieumaatregelen.Daarom verwachten wij van onze leveranciers dat hun bedrijfsvoering in overeenstemmingis met onze sociale en milieuverwachtingen.

Vital Proteins biedt producten die mensen kunnen vertrouwen

Als toonaangevend merk op het gebied vanwellness zetten wij ons in om hoogwaardige producten te maken die mensen kunnen vertrouwen. Elke formule is bewust ontwikkeld om doeltreffend, gebruiksvriendelijk en aangenaam te zijn. Wij a) geven prioriteit aan de inkoop van hoogwaardige, doelgerichte ingrediënten, b) streven sociale, milieu- envoedingscertificeringen na en c) hanteren uitgebreide kwaliteitsprocessen en -procedures in onze productiefaciliteiten. En als deze bedrijfsvoering niet betrouwbaar genoegis, kijk dan eens naar de duizenden onbevooroordeelde getuigenissen van echte mensen op onze digitale verkooppartners.