Algemene Voorwaarden

Deze huidige algemene verkoopvoorwaarden, samen met de gebruiksvoorwaarden van de website en de privacyverklaring ('de voorwaarden') zijn van toepassing op het gebruik van de website www.vitalproteins.nl en op de bijbehorende webpagina's ('de website') door de gebruikers en klanten ('u' of 'uw') en op uw relatie met Vital Proteins NL of een van haar gelieerde bedrijven ('Vital Proteins', 'wij', 'onze' of 'ons'). Voordat u de website gebruikt en/of een bestelling plaatst, vragen wij u vriendelijk om alle voorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die zo nu en dan op de website verschijnen zorgvuldig door te nemen.

1. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Elke bestelling die bij Vital Proteins of bij een van haar gelieerde bedrijven wordt geplaatst, is onderworpen aan de actuele algemene verkoopvoorwaarden. Tenzij deze algemene verkoopvoorwaarden anderszins bepalen, zijn alle andere voorwaarden hiervan uitgesloten. Onze algemene verkoopvoorwaarden kunnen worden gewijzigd door een nieuwe gedateerde versie op deze website te plaatsen. U wordt verzocht om onze algemene verkoopvoorwaarden regelmatig te lezen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte blijft. U bent onderworpen aan de algemene verkoopvoorwaarden die op het moment van bestelling van kracht waren tenzij de wet of een overheidsinstantie hierin wijzigingen gelast (in welk geval dit van toepassing kan zijn op eerder door u geplaatste bestellingen). U kunt uw annuleringsrecht uitoefenen als u niet tevreden bent met de wijzigingen die van toepassing zijn op uw bestelling. Elke bestelling die via deze website wordt geplaatst, kan alleen worden geleverd in Nederland.

1.1. PRIJZEN EN BETALING

De te betalen prijzen van de door u bestelde artikelen zijn hetzelfde als de prijzen die op deze website worden weergegeven op de datum waarop uw bestelling geplaatst werd. Deze prijzen zijn inclusief btw maar exclusief verzendkosten. Er worden bezorgkosten, indien van toepassing, in rekening gebracht tegen de tarieven die op de website worden vermeld op de datum waarop u uw bestelling plaatst. Ze worden in overeenstemming met de grootte van de bestelling en de door u geselecteerde bezorgmethode berekend. U wordt tijdens het afrekenen en voordat u uw bestelling plaatst op de hoogte gesteld van de bezorgkosten die op uw bestelling van toepassing zijn. De prijs van een product en de bezorgkosten die op de website worden weergegeven en die in uw orderbevestiging worden bevestigd, worden normaal gesproken gehonoreerd. Vital Proteins behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten in de toekomst op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De prijswijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen van reeds door Vital Proteins bevestigde producten.

In het onwaarschijnlijke geval dat de prijs die op de afrekenpagina wordt weergegeven onjuist is, en indien wij dit ontdekken voordat wij uw bestelling accepteren, zijn wij niet verplicht om de producten tegen de weergegeven prijs aan u te verkopen. Wij proberen er altijd voor te zorgen dat de prijzen van producten die op onze website worden weergegeven correct zijn, maar af en toe kunnen er per ongeluk toch fouten optreden. Als wij een fout ontdekken in de prijs van de producten die u hebt besteld, laten wij u dit zo snel mogelijk weten en bieden wij u de mogelijkheid om uw bestelling opnieuw te bevestigen tegen de juiste prijs of om deze te annuleren.

U bevestigt hierbij dat de gebruikte creditcard, betaalpas of PayPal-rekening van u is. Alle creditcard-/betaalkaarthouders zijn onderworpen aan validatiecontroles en autorisatie door de kaartuitgever. Als de uitgever van uw betaalkaart de betaling om welke reden dan ook weigert of niet aan ons autoriseert, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enige vertraging in de levering of voor niet-levering.

Als uw creditcard- of betaalkaartbetaling om welke reden dan ook niet succesvol wordt verwerkt, behouden wij ons het recht voor binnen 48 uur opnieuw een betalingspoging te ondernemen. In het geval dat de betaling nog steeds niet lukt, zullen we u minimaal 48 uur van tevoren op de hoogte stellen van een eventuele nieuwe poging om de betaling te verwerken door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u ons hebt opgegeven. Als u niet wilt dat wij opnieuw proberen de betaling te verwerken, dient u uw bestelling van tevoren te annuleren.

1.2. ORDERBEVESTIGING

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie en beschikbaarheid. Als de bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u hier per e-mail van op de hoogte gebracht (of op een andere manier als er geen e-mailadres is opgegeven) en kunt u ervoor kiezen om te wachten tot het artikel weer leverbaar is of om uw bestelling te annuleren. Alle door u geplaatste bestellingen worden behandeld als een aanbod om de producten bij ons te kopen en wij hebben te allen tijde het recht om dergelijke aanbiedingen te weigeren. U erkent dat de door ons gestuurde automatische bevestiging van uw bestelling niet betekent dat wij uw aanbod om producten op de website te kopen ook daadwerkelijk accepteren. Het sluiten van een overeenkomst tussen u en ons vindt plaats wanneer wij (i) uw creditcard, betaalkaart of andere rekening belasten of (ii) de producten naar u verzenden of beginnen de diensten te leveren, al naar gelang welk tijdstip later is. Op dat moment zullen wij u een e-mail sturen waarin wordt bevestigd dat de overeenkomst tot stand gekomen is (de 'verzendbevestiging'). De overeenkomst heeft alleen betrekking op producten waarvan wij de verzending in de verzendbevestiging hebben bevestigd.

De producten die op de website worden verkocht, zijn niet bedoeld voor wederverkoop of distributie. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te annuleren en/of accounts op te schorten als wij van mening zijn dat er producten worden besteld die in strijd zijn met deze bepaling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als u een onjuist afleveradres opgeeft of als u de producten niet ophaalt op het afleveradres dat u hebt opgegeven.

1.3. RETOURBELEID

Zodra u uw artikel ontvangt, moet u deze zo snel mogelijk na ontvangst en altijd vóór gebruik controleren. Volgens ons 14-dagen retourbeleid hebt u 14 dagen de tijd om uw bestelling te retourneren. Dit gaat in op de dag nadat u het artikel hebt ontvangen. Dat gaat heel eenvoudig: volg de onderstaande stappen (zie het gedeelte 'Retourneren en restituties'). Alle artikelen moeten ongebruikt en in de originele verpakking worden geretourneerd in de staat waarin ze door u werden ontvangen. Zorg er bij ontvangst van een artikel voor, dat u deze redelijkerwijze test/inspecteert (bijv. zorg ervoor dat eventuele veiligheidszegels of -labels nog intact zijn.

Verkeerd artikel ontvangen. Onze excuses als u per ongeluk het verkeerde artikel hebt ontvangen. Dit komt niet vaak voor en wij willen dit zo snel mogelijk voor u oplossen. Om een terugbetaling of een vervanging te ontvangen, moet u het artikel binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u het artikel ontvangen hebt in dezelfde staat retourneren als waarin u het ontvangen hebt.

Beschadigde of defecte items. Onze excuses als u een artikel hebt ontvangen dat beschadigd of defect is. We begrijpen hoe frustrerend dit kan zijn en willen dit zo snel mogelijk voor u oplossen. Als u van mening bent dat het artikel defect is, neem dan contact met ons op. U dient ons precies te vertellen wat er defect is zodra u dit ontdekt hebt. Wij zullen u dan vertellen wat u vervolgens moet doen. Ons retourbeleid voor defecte artikelen voldoet aan uw wettelijke rechten.

Artikel niet ontvangen. Onze excuses als u uw artikel niet ontvangen hebt. Dit komt niet vaak voor en wij willen dit zo snel mogelijk voor u oplossen. Om in aanmerking te komen voor een terugbetaling of vervanging, moet u ons binnen 21 dagen vanaf de dag waarop u een e-mail van ons hebt ontvangen waarin wordt bevestigd dat het artikel is verzonden, laten weten dat u uw artikel niet ontvangen hebt.

Uw wettelijke rechten: Ons retourbeleid is niet van invloed op uw wettelijke rechten. Ga voor meer informatie over uw andere wettelijke rechten naar de website van de Rijksoverheid of neem contact op met de consumentenbond.

Neem contact met ons op via ons online berichtencentrum in uw account of bel ons op (+44) 0800 880 7034 om uw artikel te retourneren. U dient uw bestelnummer, het artikel dat u retourneert en de reden van retourneren aan onze klantenservice vermelden. We zullen u dan een uniek retourautorisatienummer geven en het adres doorgeven waarnaar u het artikel kunt retourneren. Verpak het artikel veilig en voeg uw ordernummer, naam en adres toe aan het pakket. Vraag een verzendbewijs aan bij het postkantoor wanneer u het artikel naar ons terugstuurt. Een verzendbewijs kost niets. Zonder dit bewijs kan het echter zijn dat wij uw terugbetaling of vervanging niet kunnen verwerken in het zeldzame geval dat uw artikel tijdens het transport verloren gaat. Mocht u een vervangend product verlangen dat niet langer beschikbaar is, zullen wij een terugbetaling in gang zetten via de oorspronkelijke betaalmethode die gebruikt is om het artikel te kopen. Elk artikel dat u geaccepteerd hebt en vervolgens retourneert, valt net zolang onder uw verantwoordelijkheid totdat het ons magazijn bereikt. Zorg er daarom voor dat u uw artikel naar ons terugstuurt met een bezorgdienst die u een verzekering biedt voor de waarde van de producten.

Wat wij vervolgens doen. Alle producten die wij geretourneerd krijgen, worden door onze retourafdeling gecontroleerd. Als u recht hebt op restitutie, betalen wij u de prijs van het artikel terug. Retourzendingen worden doorgaans binnen 7 werkdagen na ontvangst van een geannuleerde bestelling verwerkt, en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst. We zullen het bedrag terugstorten op de oorspronkelijke betaalmethode die gebruikt is om het artikel te kopen.

Retourneren van vervangende producten. Als een besteld artikel defect blijkt te zijn en indien wij het vervangen hebben, hebt u het recht de bestelling van het vervangende product binnen 7 werkdagen te annuleren, beginnend op de dag nadat u het vervangende artikel hebt ontvangen.Vervolgens krijgt u het bedrag teruggestort.

Kosten voor het retourneren van artikelen. Houd er rekening mee dat we alleen de verzendkosten kunnen terugbetalen voor het retourneren van een artikel indien: wij u het verkeerde artikel hebben gestuurd, of het artikel beschadigd of defect is; of als u een vervangend artikel retourneert dat u niet wilt behouden. We vergoeden geen verzendkosten voor artikelen die in goede staat verkeren. De kosten voor het terugsturen van het artikel zijn afhankelijk van het artikel en worden u meegedeeld nadat het testproces voltooid is.

Klachten: als u niet tevreden bent met de manier waarop wij het product geretourneerd, vervangen of gerepareerd hebben, bieden wij onze excuses aan. Wij willen de kwestie oplossen. Neem dan contact op met onze klantenservice via ons online berichtencentrum in uw account of bel ons op (+44) 0800 880 7034.

1.4. AANSPRAKELIJKHEID

De foto's en teksten op deze website die ter illustratie en beschrijving van de producten dienen, zijn niet-contractueel en zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Vital Proteins is niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in de foto's of teksten die op deze website worden weergegeven. Zonder de reikwijdte van deze algemene verkoopvoorwaarden te beperken en voor zover dit toegestaan is door de geldende wetgeving, is de aansprakelijkheid van Vital Proteins voor eventuele verliezen die u lijdt, doordat wij deze algemene verkoopvoorwaarden schenden of door onze nalatigheid niet groter dan de aankoopprijs van de producten waarvoor schadevergoeding wordt geëist.

U draagt het risico voor de producten zodra deze zijn afgeleverd op het afleveradres dat u bij het bestellen van de producten hebt opgegeven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid indien u een onjuist afleveradres opgeeft of als u de producten niet ophaalt op het afleveradres dat u opgegeven hebt.

Geen enkele bepaling in deze algemene verkoopvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze wat betreft: (i) overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid; (ii) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; (iii) producten met gebreken die onder de wet inzake consumentenbescherming van Nederland vallen; of (iv) elke kwestie waarvoor het voor ons onwettig zou zijn om onze aansprakelijkheid (te proberen) uit te sluiten.

1.5. OVERMACHT

Vital Proteins zal alles in het werk stellen om aan haar verplichtingen te voldoen. Vital Proteins kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of niet-levering die veroorzaakt wordt door omstandigheden waar Vital Proteins geen controle over heeft ('overmacht'). Dergelijke omstandigheden omvatten, zonder beperking, stakingen en vakbondsacties door derden, burgerlijke ongeregeldheden, rellen, oorlogen, natuurrampen of andere omstandigheden die de productie, het vervoer of de levering van producten onuitvoerbaar of onmogelijk maken. In geval van vertraging die veroorzaakt wordt door overmacht, worden de verplichtingen van Vital Proteins opgeschort en wordt de termijn voor het nakomen van onze verplichtingen verlengd zolang de oorzaak aanhoudt. Vital Proteins zal haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is nakomen en behoudt zich het recht voor om

de resterende productvoorraad op een eerlijke en redelijke manier onder haar klanten te verdelen. Indien wij onze verplichtingen door een dergelijke gebeurtenis niet kunnen nakomen, kunt u uw overeenkomst annuleren. Te dien einde dient u contact met ons op te nemen. U moet alle relevante producten die u al hebt ontvangen (op onze kosten) terugsturen en wij zullen de door u betaalde prijs, inclusief bezorgkosten, terugbetalen.

2. GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

De website wordt aangeboden 'zoals hij is' en 'zoals hij beschikbaar is' en doet/geeft geen expliciete of impliciete beloftes/garanties met betrekking tot de website en het gebruik ervan. U erkent dat wij de veiligheid of privacy van de website en alle door u verstrekte informatie niet kunnen garanderen en dat wij daar niet verantwoordelijk voor kunnen zijn. U draagt zelf het risico dat verband houdt met het gebruik van internet.

Hoewel wij maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het materiaal op de website correct, betrouwbaar en van hoge kwaliteit is, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid als dit niet het geval is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van dergelijke informatie of voor technische problemen die u tijdens het gebruik van de website eventueel ondervindt. Als wij op de hoogte worden gebracht van eventuele onjuiste content op de website, zullen we proberen dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te corrigeren.

Wij wijzen met name alle aansprakelijkheid af die verband houdt met het volgende: incompatibiliteit van de website met uw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen; technische problemen, waaronder fouten of onderbrekingen van de website; ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de website; en indien de website niet aan uw vereisten voldoet. Voor zover dit toegestaan is door de geldende wetgeving, gaat u ermee akkoord dat wij jegens u of een derde partij niet aansprakelijk zijn voor enige gevolg- of incidentele schade (beide begrippen omvatten, zonder beperking, uitsluitend economisch verlies, winstderving, verlies van omzet, verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy en verlies van gegevens) of voor enige andere indirecte, uitzonderlijke of strafrechtelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de website.

2.1. COPYRIGHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De inhoud van onze websites en voornamelijk, maar niet uitsluitend, de teksten, merken, logo's, diagrammen, foto's, video's, geluiden, muziek, lay-out, ontwerpen, kennis, technologieën, producten en processen zijn eigendom van Vital Proteins of haar gelieerde bedrijven of worden gebruikt met toestemming van de eigenaars, en worden dienovereenkomstig beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder de geldende wetgeving vallen. Behalve als dit hierna bepaald wordt, mag niets van hetgeen vervat is op onze websites geïnterpreteerd of uitgelegd worden als het verlenen van een licentie of recht om enige content van onze websites te gebruiken.

2.2. GEBRUIK VAN DE WEBSITES

U mag de inhoud van onze websites alleen downloaden, weergeven of afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, waarbij u elke copyrightmelding of andere kennisgeving over eigendomsrechten in alle informatie of ander materiaal dat u downloadt, dient te behouden en te reproduceren. Elk ander gebruik op welke manier dan ook, inclusief het deels of geheel reproduceren, wijzigen, distribueren, verzenden of uitzenden van de content op de websites, is strikt verboden. Dit geldt niet wanneer Vital Proteins hier haar voorafgaande schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. Vital Proteins garandeert en verklaart niet dat uw gebruik van de content op haar websites geen inbreuk maakt op rechten van derden.

2.3. BEOORDELINGEN

Als u een beoordeling indient, verleent u ons een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om de beoordeling over de hele wereld in alle media te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen, te verspreiden, weer te geven of er afgeleide werken van te maken. U verleent ons en onze sublicentiehouders het recht om de naam die u bij dergelijke inhoud opgeeft te gebruiken, indien wij/zij daarvoor kiezen. U stemt ermee in afstand te doen van uw recht om te worden genoemd als de auteur van dergelijke content en van uw recht om bezwaar te maken tegen denigrerende behandeling van dergelijke content.

2.4. INFORMATIE ALS NIET-VERTROUWELIJK

Alle persoonlijk identificeerbare gegevens en informatie die u via het internet naar onze websites stuurt, worden in overeenstemming met onze privacyverklaring beschermd en behandeld. Vital Proteins verzoekt u deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen, voordat u ons dergelijke persoonlijk identificeerbare gegevens en informatie verstrekt.

Alle andere informatie of het materiaal dat via het internet, per e-mail of anderszins aan Vital Proteins wordt verstrekt, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, afbeeldingen en dergelijke, is en zal worden behandeld als zijnde niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Alles wat u verzendt of plaatst, wordt eigendom van Vital Proteins en kan vrijelijk gebruikt worden voor elk doel, met inbegrip van maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie, uitzending en plaatsing. Het staat Vital Proteins met name vrij om voor welk doel dan ook ideeën, concepten, kennis of technieken te gebruiken die vervat zijn in dergelijke communicatie die u naar de websites stuurt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot het ontwikkelen, vervaardigen, adverteren en op de markt brengen van producten met dergelijke informatie. Voor dergelijk gebruik dient geen compensatie betaald te worden aan degene die de informatie verstrekt, noch aan iemand anders. Door informatie in te dienen, garandeert u dat u de eigenaar bent van het ingediende materiaal / de ingediende content, dat het niet lasterlijk is en dat het gebruik ervan door Vital Proteins de rechten van derden niet schendt. Vital Proteins is niet verplicht de verstrekte informatie te gebruiken. Elk mondeling(e) of schriftelijk(e) advies of informatie dat/die verkregen is van Vital Proteins of tijdens het gebruik van de diensten die op de website ter beschikking worden gesteld, geeft geen aanleiding tot enige garantie die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden wordt vermeld.

2.5. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Door onze websites te openen, te gebruiken, te bladeren en er doorheen te navigeren:

  1. garandeert u dat: u wettelijk gemachtigd bent om bindende overeenkomsten aan te gaan; u minimaal 18 jaar oud bent; de persoonsgegevens die u tijdens de registratie moet verstrekken, in alle opzichten waar, nauwkeurig, actueel en volledig zijn; u zich niet als een andere persoon of entiteit voordoet.
  2. machtigt u ons om informatie te verzenden en van derden te verkrijgen, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw debet- of creditcardnummers of kredietrapporten om uw identiteit te verifiëren, om uw creditcard te valideren, om een eerste creditcardautorisatie te verkrijgen en om individuele aankooptransacties te autoriseren.
  3. erkent en accepteert u, voor zover dit door de geldende wetgeving is toegestaan, dat noch Vital Proteins, noch een van de aan haar gelieerde bedrijven, noch enige andere partij die betrokken is bij het maken, produceren of leveren van de websites, aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe, indirecte of gevolgschade, reputatieschade, gemaakte kosten, verliezen, daling van de omzet, winstderving of enige andere aansprakelijkheden (zelfs als het oplopen van dergelijke schade vooraf bekend was of had kunnen zijn bij Vital Proteins), die voortvloeien uit uw toegang tot / gebruik van de websites of hun inhoud, of juist uit de onmogelijkheid om de websites of hun inhoud te gebruiken.

Alle materialen die worden gedownload of anderszins worden verkregen tijdens het gebruik van onze websites, zijn geheel op eigen risico. Vital Proteins aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen schaden als gevolg van uw toegang tot, uw gebruik van of het downloaden van materiaal van haar websites of voor enige illegale inbreuk op of interventie in de it-systemen.

Vital Proteins behoudt zich het recht voor om een deel of alle functionaliteit van haar websites te onderbreken of stop te zetten. Vital Proteins aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of stopzetting van een deel of alle functionaliteit van haar websites door acties of nalatigheden van Vital Proteins zelf of van een externe partij.

3. PRIVACYVERKLARING

Lees deze privacyverklaring ('kennisgeving') aandachtig door om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens te begrijpen en te weten te komen hoe wij daarmee zullen omgaan. Het beschrijft ook hoe u toegang kunt krijgen tot uw persoonsgegevens en hoe u deze kunt bijwerken en bepaalde keuzes kunt maken over hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken.

Deze verklaring heeft zowel op onze online als offline gegevensverzamelingsactiviteiten betrekking. Dit omvat o.a. de persoonsgegevens die wij via onze verschillende kanalen (bijv. via websites, apps, sociale netwerken van derden, callcenters en evenementen) verzamelen. Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens mogelijk via verschillende bronnen (website, offline evenement) verzamelen.Indien u ons de benodigde persoonsgegevens niet verstrekt

(wij zullen u aangeven wanneer dit het geval is, bijvoorbeeld door dit duidelijk in onze registratieformulieren te vermelden), kunnen we u onze producten mogelijk niet leveren.Deze verklaring kan gewijzigd worden.

3.1. BRONNEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze verklaring is van toepassing op persoonsgegevens die wij via de hieronder beschreven methoden uit de volgende bronnen van of over u verzamelen:

Websites van Vital Proteins. Consumentgerichte websites die door of namens Vital Proteins worden beheerd. Dit omvat sites die wij onder onze eigen domeinen/URL's beheren en minisites die wij op sociale netwerken van derden beheren, zoals Facebook ('websites').

Mobiele sites/apps van Vital Proteins. Consumentgerichte mobiele sites of applicaties die door of namens Vital Proteins worden beheerd, zoals smartphone-apps.

E-mail, sms en andere elektronische berichten. Interacties met elektronische communicatie tussen u en Vital Proteins.

Vital Proteins CSC. Communicatie met ons Customer Service Center (klantenservicecentrum ofwel CSC)

Offline registratieformulieren. Digitale registratie, papieren registratie en soortgelijke formulieren die wij bijvoorbeeld per post, via demo's in winkels, via wedstrijden en via andere acties of evenementen verzamelen.

Advertentie-interacties. Interacties met onze advertenties (als u bijv. een interactie hebt met een van onze advertenties op een website van een externe partij, kunnen wij informatie over die interactie ontvangen).

Gegevens die wij creëren. Tijdens onze interacties met u kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen (bijv. gegevens over uw aankopen op onze websites).

Gegevens uit andere bronnen. Sociale netwerken van derden (bijv. Facebook, Google), marktonderzoek (indien de feedback niet op anonieme basis wordt verstrekt), externe gegevensaggregatoren, promotiepartners van Vital Proteins, openbare bronnen en openbare gegevens die worden ontvangen wanneer wij andere bedrijven overnemen.

3.2. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ OVER U VERZAMELEN EN HOE WIJ DIE VERZAMELEN

Afhankelijk van uw interactie met Vital Proteins (bijv. online, offline, telefonisch), verzamelen wij verschillende soorten informatie over u, zoals hieronder beschreven wordt.

Persoonlijke contactgegevens. Dit omvat alle door u verstrekte informatie die wij kunnen gebruiken om contact met u op te nemen, zoals uw naam, postadres, e-mailadres, sociale netwerkgegevens of telefoonnummer.

Aanmeldingsgegevens voor uw account. Alle informatie die nodig is om u toegang tot uw specifieke accountprofiel te geven. Voorbeelden zijn uw inlog-ID/e-mailadres, schermnaam, niet-recupereerbare wachtwoord en/of beveiligingsvraag en antwoord.

Demografische informatie en interesses. Alle informatie die uw demografische of gedragskenmerken omschrijft. Voorbeelden daarvan zijn uw geboortedatum, leeftijd of leeftijdscategorie, geslacht, geografische locatie (bijv. postcode), favoriete producten, hobby's en interesses, en informatie over uw huishouden of levensstijl.

Informatie van computer/mobiel apparaat. Alle informatie over het computersysteem of over een ander technologisch apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een van onze websites of apps, zoals het

IP-adres dat gebruikt wordt om uw computer of apparaat met het internet te verbinden, het type besturingssysteem en het type en de versie van de webbrowser. Als u een website of app van Vital Proteins via een mobiel apparaat opent (bijv. via een smartphone), omvat de verzamelde informatie, indien dit toegestaan is, ook de unieke apparaat-ID, de advertentie-ID, de geolocatie van uw telefoon en andere soortgelijke gegevens van mobiele apparaten.

Gebruiksgegevens m.b.t. websites/communicatie. Terwijl u onze websites of nieuwsbrieven gebruikt en ermee communiceert, maken wij gebruik van technologieën voor automatische gegevensverzameling om bepaalde informatie over uw acties te verzamelen. Dit omvat informatie zoals op welke links u klikt, welke pagina's of content u bekijkt en hoelang u dit doet, en andere vergelijkbare informatie en statistieken over uw interacties, zoals contentreactietijden, downloadfouten en de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's. Deze informatie wordt verzameld met behulp van geautomatiseerde technologieën, zoals cookies en webbakens, en wordt ook verzameld door middel van tracking door derden voor analyse- en reclamedoeleinden. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van dergelijke technologieën.

Marktonderzoek en feedback van consumenten. Alle informatie die u vrijwillig met ons deelt over uw ervaring met het gebruik van onze producten en diensten.

Door consumenten gegenereerde content. Alle content die u maakt en die u vervolgens met ons deelt op sociale netwerken van derden of door dit te uploaden naar een van onze websites of apps, met inbegrip van het gebruik van apps van sociale netwerken van derden, zoals Facebook. Voorbeelden zijn onder meer foto's, video's, persoonlijke verhalen of andere vergelijkbare media of inhoud. Waar toegestaan, verzamelen en publiceren wij door consumenten gegenereerde content in verband met een verscheidenheid aan activiteiten, waaronder wedstrijden en andere acties, functies voor websitecommunities, consumentenbetrokkenheid en sociale netwerken van derden.

Informatie over sociale netwerken van derden. Alle informatie die u openbaar deelt op een sociaal netwerk van een externe partij of informatie die deel uitmaakt van uw profiel op een sociaal netwerk van een externe partij (zoals Facebook) en waarvan u toestaat dat het externe sociale netwerk die met ons deelt. Voorbeelden daarvan omvatten onder andere uw standaardaccountgegevens (bijv. naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, huidige stad, profielfoto, gebruikers-ID, lijst met vrienden) en alle andere aanvullende informatie of activiteiten die u het sociale netwerk van derden toestaat te delen. Elke keer dat u een webapplicatie van Vital Proteins downloadt of ermee communiceert op een sociaal netwerk van een externe partij (zoals Facebook), elke keer dat u een sociale netwerkfunctie gebruikt die geïntegreerd is in een website van Vital Proteins (zoals Facebook Connect) of elke keer dat u via een sociaal netwerk van een externe partij met ons communiceert, ontvangen wij (delen van) uw profielgegevens van het externe sociale netwerk in kwestie. Om meer te weten te komen over hoe Vital Proteins uw gegevens via een extern sociaal netwerk verkrijgt, of om u af te melden voor het delen van dergelijke gegevens via sociale netwerken, gaat u naar de website van het externe sociale netwerk in kwestie.

Betaal- en financiële gegevens. Alle informatie die wij nodig hebben om een bestelling uit te voeren of die u gebruikt om een aankoop te doen, zoals uw debet- of creditcardgegevens (bijv. naam kaarthouder, kaartnummer, vervaldatum) of andere betaalmethoden (indien deze beschikbaar worden gesteld). In ieder geval behandelen wij of onze betalingsverwerkingsprovider(s) betaal- en financiële gegevens dusdanig dat dit in overeenstemming is met de van kracht zijnde wet- en regelgeving en beveiligingsnormen, zoals PCI DSS.

Oproepen naar het klantenservicecentrum (CSC). Communicatie met de klantenservice kan, in overeenstemming met de geldende wetgeving, worden opgenomen of beluisterd voor lokale operationele behoeften (bijv. voor kwaliteits- of trainingsdoeleinden). Betaalkaartgegevens worden niet geregistreerd. Indien dit wettelijk verplicht is, wordt u aan het begin van uw gesprek over een dergelijke opname op de hoogte gesteld.

Gevoelige persoonsgegevens. Met uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming kunnen wij bepaalde door u verstrekte gevoelige persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden. Indien wij uw gevoelige persoonsgegevens voor andere doeleinden verwerken, doen wij dit op basis van de volgende rechtsgrondslagen: (i) opsporing en preventie van misdaad (met inbegrip van frauduleuze praktijken voorkomen); en (ii) naleving van de geldende wetgeving (bijv. om aan onze diversiteitsrapportage te voldoen).

3.3. COOKIES / SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN, LOGBESTANDEN EN WEBBAKENS

Cookies / soortgelijke technologieën. Raadpleeg onze onderstaande cookieverklaring om te ontdekken hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren en voor nadere informatie over de door ons gebruikte cookies en de doeleinden waarvoor wij ze gebruiken.

Logbestanden. We verzamelen informatie in de vorm van logbestanden die websiteactiviteit registreren en statistieken verzamelen over uw surfgedrag. Deze gegevens worden automatisch gegenereerd en helpen ons fouten te herstellen, de prestaties te verbeteren en de veiligheid van onze websites te behouden.

Webbakens. Webbakens (ook bekend als 'webbugs') zijn kleine stukjes code die een webpagina of een e-mail van een grafische afbeelding voorzien met als doel gegevens naar ons terug te sturen. De gegevens die via de webbakens worden verzameld, omvatten informatie zoals het IP-adres, evenals informatie over hoe u op een e-mailcampagne reageert (bijv. wanneer u de e-mail geopend hebt, op welke e-mail-links u klikt). Onze websites maken gebruik van webbakens of wij nemen webbakens op in e-mails die wij u sturen. We gebruiken webbakeninformatie voor verschillende doeleinden, m.i.v. maar niet beperkt tot rapportage van sitetraffic, het aantal unieke bezoekers, advertenties, e-mailaudits en e-mailrapportage, en personalisatie.

3.4. GEBRUIKMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De volgende paragrafen beschrijven de verschillende doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en de verschillende soorten persoonsgegevens die voor elk doel worden verzameld. Houd er rekening mee dat niet al het onderstaande gebruik voor elk individu relevant is.

Waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken

Onze redenen

Onze legitieme belangen

Klantenservice: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u klantenservice te bieden (bijv. om uw vragen te beantwoorden). Hiervoor moeten wij doorgaans bepaalde persoonlijke contactgegevens en informatie over de reden voor uw bericht (bijv. bestelstatus, technisch probleem, vraag/klacht over het product, algemene vraag) gebruiken.

•Het nakomen van contractuele verplichtingen

•Wettelijke verplichtingen

•Onze legitieme belangen

•Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

•Efficiënter zijn

Wedstrijden, marketing en andere acties: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u informatie over onze producten te verstrekken (bijv. marketingcommunicatie, campagnes of acties) indien u daar uw toestemming voor gegeven hebt (indien toestemming vereist is). Dit kunnen wij met behulp van verschillende middelen (zoals e-mails, advertenties, sms-jes, telefoontjes en postmailings) doen voor zover dit door de geldende wetgeving is toegestaan. Sommige van onze campagnes en acties worden op websites van derden en/of op sociale netwerken uitgevoerd. Dit gebruik van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Dat wil zeggen dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel (of uw toestemming in bepaalde landen kunt herroepen). Voor nadere informatie over het wijzigen van uw voorkeuren voor marketingcommunicatie. Voor meer informatie over onze wedstrijden en andere acties kunt u de officiële regels of details lezen die bij elke wedstrijd/actie worden gepost.

•Met uw toestemming (indien vereist)

•Het nakomen van contractuele verplichtingen

•Onze legitieme belangen

•Uitzoeken welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u hiervan op de hoogte brengen

•Het definiëren van soorten
consumenten voor nieuwe producten of diensten

Sociale netwerken van derden: Wij gebruiken uw persoonsgegevens wanneer u communiceert met functies (zoals 'Vind ik leuk'-knoppen) van social media die door externe partijen aangeboden worden, om u advertenties te kunnen bieden en om via sociale netwerken van derden met u in contact te komen. Door de privacyverklaringen van de desbetreffende sociale netwerken van derden te lezen, kunt u meer te weten komen over hoe deze functies werken, welke profielgegevens wij over u verzamelen en hoe u zich hiervoor kunt afmelden.

•Met uw toestemming (indien vereist)

•Onze legitieme belangen

•Uitzoeken welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u hiervan op de hoogte brengen

•Het definiëren van soorten
consumenten voor nieuwe producten of diensten

Personalisatie: (offline en online). Met uw toestemming (waar vereist), gebruiken wij uw persoonsgegevens (i) om uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, (ii) om aan de hand van onze analyse van uw profiel te anticiperen op uw behoeften, (iii) om uw ervaring met onze websites en apps te verbeteren en te personaliseren; (iv) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites/apps voor u en voor uw computer of apparaat geoptimaliseerd is; (v) om u gerichte advertenties en content te kunnen bieden, en (vi) om u in staat te stellen aan interactieve functies deel te nemen, wanneer u dit wilt. Zo onthouden wij bijvoorbeeld uw inlog-ID/e-mailadres of schermnaam, zodat u bij een volgend bezoek aan onze site snel kunt inloggen of om ervoor te zorgen dat u de artikelen die u eerder in uw winkelwagen hebt geplaatst gemakkelijk terug kunt vinden. Op basis van dit soort informatie en met uw toestemming (indien dit vereist is) laten wij u ook specifieke content of acties van Vital Proteins zien die op uw interesses afgestemd zijn. Het gebruik van uw persoonsgegevens is vrijwillig. Dat wil zeggen dat u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. Raadpleeg punt 3.9 hieronder voor nadere informatie over hoe u zich kunt afmelden.

•Met uw toestemming (indien vereist

•Onze legitieme belangen

•Uitzoeken welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u hiervan op de hoogte brengen

•Het definiëren van soorten
consumenten voor nieuwe producten of diensten

Orderverwerking: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken en te verzenden, u over de status van uw bestellingen te informeren, adressen te corrigeren, voor identiteitsverificatie en voor andere fraudebestrijdingsactiviteiten. Dit omvat het gebruik van bepaalde persoonsgegevens en betaalgegevens.

•Het nakomen van contractuele verplichtingen

•Met uw toestemming (indien vereist)

•Wettelijke verplichtingen

•Onze legitieme belangen

•Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

•Efficiënter zijn

•Het beschermen van onze systemen, netwerken en medewerkers

•Het naleven van wettelijke verplichtingen

Andere algemene doeleinden (bijv. intern onderzoek of marktonderzoek, analyse, beveiliging). In overeenstemming met de geldende wetgeving gebruiken wij uw persoonsgegevens voor andere algemene zakelijke doeleinden, zoals uw account onderhouden, intern onderzoek of marktonderzoek uitvoeren en de effectiviteit van advertentiecampagnes meten. Indien u meerdere Vital Proteins -accounts hebt, behouden wij ons het recht voor om die accounts tot één account samen te voegen. We gebruiken uw persoonsgegevens ook om onze communicatie-, IT- en beveiligingssystemen te beheren en te laten functioneren.

•Het nakomen van contractuele verplichtingen

•Met uw toestemming (indien vereist)

•Wettelijke verplichtingen

•Onze legitieme belangen

•Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten

•Efficiënter zijn

•Het beschermen van onze systemen, netwerken en medewerkers

•Het naleven van wettelijke verplichtingen

Juridische redenen of fusie/overname: In het geval dat Vital Proteins of haar activa worden overgenomen door of worden gefuseerd met een ander bedrijf, met inbegrip van faillissement, zullen wij uw persoonsgegevens met een van onze rechtsopvolgers delen. We zullen uw persoonsgegevens ook met derden delen (i) indien dit vereist is door de geldende wetgeving; (ii) in reactie op gerechtelijke procedures; (iii) in reactie op een verzoek van een bevoegde wetshandhavingsinstantie; (iv) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen of het publiek te beschermen; of (v) om de voorwaarden van een overeenkomst of van onze website af te dwingen.

•Wettelijke verplichtingen

•Onze legitieme belangen

•Het beschermen van onze activa en medewerkers

•Het naleven van wettelijke verplichtingen


3.5. PERSOONSGEGEVENS DELEN

Naast de entiteiten van Vital Proteins die worden genoemd onder het punt 'gegevensbeheerders en contact', delen wij uw persoonsgegevens ook met de volgende soorten externe organisaties:

Dienstverleners.

Dit zijn externe bedrijven die ons helpen ons bedrijf te runnen (bijv. orderafhandeling, betalingsverwerking, fraudedetectie en identiteitsverificatie, website-exploitatie, marktonderzoeksbedrijven, ondersteunende diensten, promoties, websiteontwikkeling, data-analyse, klantenservicecentrum (CSC)). Dienstverleners en hun geselecteerde personeel krijgen alleen namens ons toegang tot uw persoonsgegevens en mogen deze uitsluitend gebruiken voor het op basis van onze instructies uitvoeren van de specifieke taken waarvoor zij opdracht hebben gekregen, en ze zijn verplicht om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te behandelen.

Kredietbeoordelings-/incassobureaus.

Voor zover de geldende wetgeving dit toestaat, zijn kredietbeoordelings-/incassobureaus externe bedrijven die ons helpen uw kredietwaardigheid te verifiëren (in het bijzonder voor bestellingen met betaling achteraf) of om openstaande facturen te innen.

Externe bedrijven die de persoonsgegevens voor hun eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Behalve wanneer u daar uw toestemming voor hebt gegeven, verlenen wij externe bedrijven geen licenties voor het gebruik van uw persoonsgegevens, noch verkopen wij uw persoonsgegevens aan externe bedrijven voor hun eigen marketingdoeleinden. Hun identiteit wordt bekendgemaakt op het moment dat uw toestemming wordt gevraagd.

Externe ontvangers die de persoonsgegevens om juridische redenen of in het kader van een fusie/overname gebruiken.

We zullen uw persoonsgegevens om juridische redenen of in het kader van een overname of fusie aan derden verstrekken.

3.6. BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Vital Proteins doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt gedurende de minimumperiode die nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring uiteengezet zijn. De criteria voor het bepalen van de bewaartermijn van uw persoonsgegevens zijn:

(a) Vital Proteins bewaart kopieën van uw persoonsgegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt zolang:

(i) We een voortdurende relatie met u onderhouden (bijv. wanneer u op onze mailinglijst staat en u zich daar niet voor hebt afgemeld)

(ii) Uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden die in deze privacyverklaring uiteengezet zijn en wij daar een geldige wettelijke basis voor hebben; en

(b) De duur van:

(i) elke van kracht zijnde verjaringstermijn (d.w.z. elke periode waarin een persoon een juridische schadeclaim tegen ons zou kunnen indienen), en (ii) een extra 2 maanden na het einde van de van kracht zijnde verjaringstermijn (zodat wij persoonsgegevens kunnen identificeren van een persoon die aan het einde van de geldende periode een schadeclaim kan indienen),

(c) Als er relevante juridische claims worden ingediend, kunnen wij gedurende de extra tijd die voor die claim nodig is, doorgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Gedurende de perioden die in de bovenstaande paragrafen b(i) en b(ii) vermeld zijn, zullen wij het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot de opslag en/of het handhaven van de veiligheid van die gegevens, behalve wanneer de gegevens beoordeeld moeten worden in het kader van een claim of enige verplichting uit hoofde van de geldende wetgeving. Zodra de perioden in de bovenstaande paragrafen (a), (b) en (c), elk voor zover van toepassing, verstreken zijn, zullen wij (i) de persoonsgegevens in kwestie permanent verwijderen of vernietigen of (ii) de persoonsgegevens in kwestie anonimiseren.

3.7. BEKENDMAKING, OPSLAG EN/OF OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We hebben passende maatregelen getroffen (hieronder beschreven) om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Houd er echter rekening mee dat deze bescherming niet van toepassing is op informatie die u openbaar besluit te delen, zoals op sociale netwerken van derden.

Mensen die toegang hebben tot uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door onze geautoriseerde medewerkers of vertegenwoordigers op een need-to-know-basis verwerkt, afhankelijk van de specifieke doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld (onze medewerkers die verantwoordelijk zijn voor consumentenzorg hebben bijv. toegang tot uw klantenrecord).

Maatregelen die in bedrijfsomgevingen getroffen zijn.

Wij slaan uw persoonsgegevens op in bedrijfsomgevingen die redelijke beveiligingsmaatregelen gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Wij volgen redelijke normen om persoonsgegevens te beschermen. De overdracht van informatie via het internet is helaas niet geheel veilig. Hoewel wij echter alles op alles zetten om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we geen volledige garantie geven dat de gegevens tijdens verzending via onze websites/apps veilig zijn.

Maatregelen die wij van u verwachten.

U speelt ook een belangrijke rol bij het veilig en beveiligd houden van uw persoonsgegevens. Zorg er bij het aanmaken van een online account voor dat u een wachtwoord kiest dat voor anderen moeilijk te raden is en geef uw wachtwoord nooit aan iemand anders. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat dit wachtwoord geheim gehouden wordt en u bent tevens zelf verantwoordelijk voor elk gebruik van uw account. Als u een gedeelde of openbare computer gebruikt, kies er dan nooit voor om uw aanmeldings-ID/e-mailadres of wachtwoord te onthouden. Zorg er bovendien voor dat u zich bij uw account afmeldt zodra u de computer verlaat. U dient ook gebruik te maken van alle privacyinstellingen of -controles die wij u op onze website / in onze app aanbieden.

Overdracht van uw persoonsgegevens

De overdracht van uw persoonsgegevens. Voor de hierboven beschreven opslag en verwerking van uw persoonsgegevens kan het nodig zijn dat uw persoonsgegevens uiteindelijk worden overgedragen/verzonden naar en/of worden opgeslagen op een bestemming buiten het land waarin u woonachtig bent. Wij zullen uw persoonsgegevens ook overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ('EER') (bijv. andere Vital Proteins-entiteiten), inclusief naar landen die andere gegevensbeschermingsnormen hebben dan die welke binnen de EER van toepassing zijn. Wij (i) hebben door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen (en u hebt het recht om ons om een kopie van deze clausules te vragen (door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet is) en/of (ii) vertrouwen op uw toestemming (waar dit door de wetgeving toegestaan is).

3.8. UW RECHTEN

Toegang tot persoonsgegevens.

U hebt het recht om de gegevens die over u worden bewaard in te zien en om er een fysieke of elektronische kopie van op te vragen. U hebt ook het recht om informatie op te vragen over de bron van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen en een kopie van uw identiteitsbewijs of gelijkwaardige gegevens bij te voegen (indien dit door ons gevraagd wordt en voor zover dit wettelijk is toegestaan). Als iemand anders dan uzelf het verzoek indient zonder aan te tonen dat dit rechtmatig namens u wordt gedaan, wordt het verzoek afgewezen. Houd er rekening mee dat alle aan ons verstrekte identificatiegegevens alleen verwerkt zullen worden in overeenstemming met en voor zover dit toegestaan is door de geldende wetgeving.

Aanvullende rechten (bijv. wijziging, verwijdering van persoonsgegevens).

Indien dit wettelijk bepaald is, kunt u (i) verzoeken om verwijdering, overdraagbaarheid, correctie of herziening van uw persoonsgegevens; (ii) het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens beperken; en (iii) uw toestemming voor al onze gegevensverwerkingsactiviteiten herroepen.

Afhankelijk van de geldende wetgeving hebt u mogelijk ook de volgende aanvullende rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens:

• het recht om, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw relevante persoonsgegevens door of namens ons; en

• het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw relevante persoonsgegevens door of namens ons voor direct marketing doeleinden.

Houd er rekening mee dat wij uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden niet kunnen verwijderen zonder dat wij ook uw gebruikersaccount verwijderen. Mogelijk moeten wij enkele persoonsgegevens ook bewaren nadat u om verwijdering hebt verzocht, om aan onze wettelijke of contractuele verplichtingen te voldoen. Door de geldende wetgeving mogen wij sommige persoonsgegevens bewaren om aan onze zakelijke behoeften te voldoen.

Sommige van onze websites beschikken over een speciale functie waarmee u de door u verstrekte persoonsgegevens kunt bekijken en bewerken. Houd er rekening mee dat onze geregistreerde consumenten hun identiteit dienen te verifiëren (bijv. login-ID/e-mailadres, wachtwoord), voordat ze toegang tot hun accountgegevens kunnen krijgen of daar wijzigingen in kunnen aanbrengen. Dit helpt ongeautoriseerde toegang tot uw account te voorkomen.

3.9. UW KEUZES OVER HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN VRIJGEVEN

We streven ernaar om u keuzes te bieden met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt. De volgende mechanismen geven u de volgende controle over uw persoonsgegevens:

Cookies / soortgelijke technologieën.

U beheert uw toestemming via (i) onze oplossing voor toestemmingsbeheer of (ii) uw browser waarmee u alle of sommige cookies / vergelijkbare technologieën kunt weigeren, of die u waarschuwt wanneer ze worden gebruikt.

Reclame, marketing en acties.

Via de aankruisvakjes op de registratieformulieren of door de vraag/vragen van onze CES-vertegenwoordigers te beantwoorden, kunt u Vital Proteins toestemming geven voor het gebruik van uw persoonsgegevens om haar producten of diensten te promoten. Indien u besluit dat u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich vervolgens op elk gewenst moment voor marketinggerelateerde berichten afmelden door de instructies in elk van deze berichten te volgen. Om u voor marketingcommunicatie af te melden, ongeacht via welk medium (inclusief sociale netwerken van derden), kunt u zich op elk gewenst moment afmelden door u via links in onze berichten uit te schrijven, door in te loggen op de websites/apps of op de sociale netwerken van derden en uw gebruikersvoorkeuren in uw accountprofiel aan te passen door de relevante vakjes te deselecteren of door onze klantenservice te bellen. Houd er rekening mee dat u, zelfs als u zich voor marketingcommunicatie afmeldt, nog steeds administratieve mededelingen, zoals bevestigingen van bestellingen of andere transacties, meldingen over uw accountactiviteiten (bijv. accountbevestigingen, wachtwoordwijzigingen), en andere belangrijke niet-marketinggerelateerde aankondigingen van ons zult ontvangen.

Personalisatie (offline en online):

Indien dit wettelijk vereist is en indien u wilt dat uw persoonsgegevens door Vital Proteins worden gebruikt om u een gepersonaliseerde ervaring / gerichte reclame en content te bieden, kunt u dit aangeven door de desbetreffende vakjes in het registratieformulier aan te vinken of door de vraag/vragen van onze CES-vertegenwoordigers te beantwoorden. Als u besluit dat u niet langer van deze personalisatie wilt profiteren, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden door in te loggen op de websites / in de apps en uw gebruikersvoorkeuren in uw accountprofiel aan te passen door de relevante vakjes te deselecteren of door onze klantenservice te bellen.

Gerichte reclame.

Wij werken samen met advertentienetwerken en andere aanbieders van advertenties ('advertentieproviders') die namens ons en andere niet-gelieerde bedrijven op het internet adverteren. Sommige van die advertenties zijn afgestemd op uw interesses op basis van gegevens die in de loop van de tijd via de Vital Proteins-sites of via niet-gelieerde websites verzameld zijn. U kunt www.aboutads.info/choices bezoeken voor meer informatie over dit soort advertenties, evenals over hoe u zich kunt afmelden voor op interesses gebaseerde advertentiepraktijken van bedrijven die deelnemen aan het zelfregulerend programma van de Digital Advertising Alliance ('DAA'). Bovendien kunt u zich in mobiele applicaties van bedrijven die deelnemen aan de AppChoices-app van de DAA afmelden voor dit soort advertenties door de app te downloaden uit de iOS- of Android-app store. U kunt het verzamelen van nauwkeurige locatiegegevens van een mobiel apparaat ook stopzetten door naar de instellingen voor de locatieservice van uw apparaat te gaan.

3.10. GEGEVENSBEHEERDERS EN CONTACT

Om vragen te stellen of opmerkingen te maken over deze Verklaring en ons privacybeleid of om een klacht in te dienen over onze naleving van de toepasselijke privacywetgeving, kunt u contact met ons opnemen via ons online berichtencentrum in uw account of bel ons op 0203367 6079.

Wij zullen elke klacht over de manier waarop wij Persoonsgegevens beheren (inclusief een klacht dat Wij uw rechten onder de toepasselijke privacywetgeving hebben geschonden) erkennen en onderzoeken.

Gegevensbeheerder:Verantwoordelijk voor:
Nestlé Entreprises SA, Business Growth Solutions Division
(namens andere met Nestlé gelieerde bedrijven)

Rue Entre-deux-Villes 12
1800 La Tour de Peilz
Switzerland
De reikwijdte en doeleinden van de gegevensverwerking definiëren, relevante instructies geven met betrekking tot de gegevensverwerking aan de gegevensverwerker, zoals hieronder vastgelegd is.
GegevensbeheerderVerantwoordelijk voor:
THE HUT.COM LIMITED

5th Floor, Voyager House Chicago Avenue,
Manchester Airport, Manchester, England,
M90 3DQ (THG)
Verwerking van consumentgerelateerde gegevens in opdracht van de gegevensbeheerder.


4. COOKIEKENNISGEVING

4.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de oorspronkelijke website of naar een andere website die de cookie herkent. Er wordt gebruik van gemaakt om te zorgen dat websites goed of beter werken, en om de eigenaren van de website informatie te verschaffen. In deze kennisgeving gebruiken wij het begrip 'cookies' tevens voor alle vergelijkbare technologieën (bijv. webbakens SDK, logbestanden, pixeltags).

4.2. Welke soorten cookies worden op onze website gebruikt?

Cookiecategorieën levensduur

a) Sitefunctionaliteitscookies - Levensduur (zo lang als nodig)

Met deze cookies kunt u op de website surfen en onze functies gebruiken (bijv. registreren, inloggen en productfavorieten vastleggen). Indien u deze cookies uitschakelt, zullen bepaalde delen van de website voor u niet functioneren (u kunt bijv. geen artikelen aan uw winkelmandje toevoegen of u kunt niet afrekenen).

b) Site-analysecookies - Levensduur (90 dagen)

Met deze cookies meten en analyseren wij hoe u onze websites, apps en mobiele platforms gebruikt. Op die manier kunnen wij zowel de functionaliteit als uw ervaring verbeteren.

c) Klantvoorkeurcookies - Levensduur (90 dagen)

Wanneer u op onze sites surft, onthouden deze cookies uw voorkeuren (bijv. uw taal of locatie) en andere informatie die u ons wilt verstrekken. Op die manier kunnen wij onze sites aan u aanpassen en deze relevanter en persoonlijker voor u maken.

d) Advertentie- of gerichte cookies - Levensduur (90 dagen)

Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die voor u relevant zijn. Ze beperken ook het aantal keer dat u een advertentie te zien krijgt en helpen ons meten hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Wij kunnen de gegevens die we via deze cookies hebben verkregen ook gebruiken om u advertenties te bieden die op basis van uw online gedrag in het verleden mogelijk interessant voor u zijn. We kunnen deze informatie met andere partijen delen, waaronder onze partners

e) Socialmediacookies - Levensduur (90 dagen)

Deze cookies worden gebruikt wanneer u informatie op social media deelt via een 'share'-knop op een van onze websites. Het sociale netwerk zal registreren dat u dit gedaan hebt. Deze informatie kan worden gekoppeld aan targeting-/advertentie-activiteiten.

4.3. Uw cookievoorkeuren beheren

U hoeft cookies niet toe te staan om grote delen van onze website te kunnen gebruiken of er doorheen te navigeren. Als u cookies echter niet accepteert, kan het zijn dat u mogelijk geen toegang hebt tot alle functies van onze website. U moet ervoor zorgen dat uw apparaatinstellingen uw cookievoorkeuren weerspiegelen. U kunt uw browser ook dusdanig instellen dat u gewaarschuwd wordt voordat er cookies geaccepteerd worden, of u kunt de browser dusdanig instellen dat cookies geweigerd worden. Bovendien kunt u zich, indien beschikbaar, afmelden voor cookies door de volgende sites te bezoeken: http://www.aboutads.info/choices/#completed or http://www.youronlinechoices.eu/

5. OVERIGE

5.1. SCHEIDBAARHEID

Indien een (gedeeltelijke) bepaling van deze voorwaarden ongeldig verklaard wordt of onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze geacht te zijn vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk bij de strekking van de originele bepaling aansluit. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de relevante (gedeeltelijke) bepaling geacht te zijn geschrapt. Elke wijziging of schrapping van een (gedeeltelijke) bepaling uit hoofde van deze clausule heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van deze voorwaarden.

5.2. TOEPASSELIJK RECHT

De actuele voorwaarden (en elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of daarmee of met hun onderwerp of formatie verband houdt (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of schadeclaims) en uw aankoop van producten van Vital Proteins zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd conform de wetten van Nederland. Elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de voorwaarden of met uw aankoop van producten van Vital Proteins (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of schadeclaims) valt onder de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.

5.3. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om: deze voorwaarden van tijd tot tijd bij te werken en u zult via een geschikte aankondiging op de website over eventuele wijzigingen op de hoogte worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid te kijken of er dergelijke wijzigingen zijn. De wijzigingen zijn van toepassing op het gebruik van de website nadat wij een dergelijke aankondiging hebben gedaan. Als u de nieuwe voorwaarden niet wilt accepteren, moet u de website niet blijven gebruiken. Als u de website blijft gebruiken na de datum waarop de wijziging van kracht wordt, geeft u door de website te gebruiken aan, dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden; wijzigen of intrekken, tijdelijk of permanent, van deze website en het materiaal dat het bevat (of enig deel) zonder kennisgeving aan u en u bevestigt dat wij jegens u niet aansprakelijk zijn voor enige wijziging of intrekking van de website of de inhoud ervan; en elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord die wij u hebben verstrekt, ongeacht of deze door uzelf gekozen is of door ons toegewezen is, op elk gewenst moment uitschakelen als u naar onze mening niet aan een van de bepalingen van deze voorwaarden hebt voldaan.

6. ABONNEER & BESPAAR

U kunt ervoor kiezen om u te abonneren op een abonnement via onze abonnementsdienst. Het abonnementsplan bestaat uit een initiële betaling gevolgd door periodieke terugkerende betalingen zoals door u overeengekomen. Door het aangaan van een abonnementsplan, erkent u dat uw abonnement een initiële en periodieke betaling heeft en dat u de verantwoordelijkheid aanvaardt voor alle periodieke kosten voorafgaand aan de annulering.

Wij zullen periodieke kosten in rekening brengen (elke maand, 2 maanden, 3 maanden zoals door u geselecteerd) zonder verdere toestemming van u, totdat u zich afmeldt voor automatische verlenging op uw "Mijn Account" pagina door gebruik te maken van de "Abonnement annuleren" knop.

De eerste betaling voor uw abonnementsbestelling wordt bij het afrekenen in rekening gebracht. Latere betalingen worden bepaald door de verzenddatum van de vorige abonnementsbestelling. Bijvoorbeeld, als de vorige bestelling werd verzonden op 1 september 2020 en het abonnement is ingesteld op een frequentie van 2 maanden, dan is de volgende factuurdatum 1 november 2020.

U kunt uw abonnement op elk moment annuleren door een verzoek in te dienen via uw pagina "Mijn account". Elk verzoek tot annulering van een abonnementsplan wordt van kracht na de eerstvolgende levering. Als u bijvoorbeeld op 15 september 2020 een verzoek tot annulering indient en uw volgende levering wordt verwacht op 17 september 2020, ontvangt u uw laatste levering op 17 september 2020 en wordt uw abonnement vanaf dat moment geannuleerd. U kunt ook met onmiddellijke ingang opzeggen door contact op te nemen met de klantenservice.

Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als uw abonnementsbestelling niet beschikbaar is, wordt u per e-mail op de hoogte gebracht (of op een andere manier als er geen e-mailadres is opgegeven) en heeft u de keuze om te wachten tot het artikel uit voorraad leverbaar is of om uw bestelling te annuleren.

U hebt de mogelijkheid om uw abonnementsbestelling met een maand uit te stellen, mits u dit ten minste 5 dagen voor uw volgende factureringsdatum meldt. Elke abonnementsbestelling kan maximaal twee keer worden uitgesteld (dus in totaal twee maanden uitstel).

Kortingen op abonneer & bespaar kunnen beschikbaar zijn. De korting op uw eerste bestelling kan verschillen van de korting op terugkerende bestellingen. Speciale aanbiedingen zijn niet van toepassing bovenop een korting voor abonneer & bespaar, behalve wanneer deze verband houden met het bereiken van een bestedingsdrempel.

De leveringsopties die u voor uw eerste abonnementsbestelling selecteert, gelden voor alle volgende abonnementsbestellingen. Behalve dat, als uw eerste bestelling in aanmerking komt voor levering op de volgende dag, alle terugkerende bestellingen alleen in aanmerking zullen komen voor standaard levering.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw abonnement op elk moment niet te verlengen, zonder opgaaf van redenen voor onze beslissing.